Waar gaan ek heen?

“Sing vir my saggies..

sing van die reen…”

Ek het nou die dag weer die lied gehoor en soveel heimwee en herinneringe het oor my hart kom lê.

Maar my gedagtes het gaan stilstaan by die “waar kom dit vandaan.. waar gaan dit heen?”

Weet ons waarheen ons gaan?

Waar gaan jy heen?

Dalk is jy op pad werk toe, op pad winkel toe, of op pad skool toe. Dalk is jy op pad na sukses, na breër horisonne, meer geleenthede. Miskien is jy op pad na universiteit, ‘n nuwe graad, ‘n hoër status in geleerdheid. Dalk vul jy die leemtes met ‘n nuwe Instagram selfie of story, nog ‘likes’, meer ‘worldly followers’?

Weet jy waarnatoe jy op pad is? Is jy op ‘n afdraende pad wat dalk glad nie in God se wil is vir jou lewe nie? Of is jy op ‘n pad van aanhoudende wêreldse opvulling van leemtes in jou binneste?

Al ewig aan die uitruil na nog ‘n motor, nuwer huis, meer besittings? Vul jy jouself met die ewigdurende soeke na ‘n nuwe werk en meer sukses? Of jaag jy dalk  liefde en aanvaarding na; vul jy die leemte in jou met nóg ‘n nuwe verhouding… in plaas van ‘n verhouding met God? Hou jy so baie van verandering dat jy voortdurend van een plek na ‘n ander wil skuif en dat jy gereeld van kerke verander? Is jou begeerte om die wêreld vol te reis grotendeels om die Here daardeur te verheerlik of is dit dalk bloot om te vlug van jou huidige lewensbestaan? Omdat jy nie die realiteite van elke dag in die oë kan staar en kan besef dat dit tyd is vir innerlike verandering nie?

Want jy sien, dalk het jy “ ‘n huisie by die see, en alles wat die aardse wêreld vir jou kon gee”, maar jy bly steeds leeg omdat jy soek na uiterlike opvulling, in plaas van na Geestelike vervulling.

Jesus sê: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed; want my juk is sag en my las is lig. – Matteus 11:28-30

Ek het geleer om die vers enige tyd van die dag vir myself op te sê.

Dis vir my ‘n herinnering dat God geensins soos ek of jy is nie. Want jy mag dalk dink jy is dit nie werd nie en jy mag dalk nie verstaan wat genade is nie, maar God is nie soos jy nie. Hy is altyd sagmoedig.. Hy het altyd genade. Nie net as jy dit verdien nie (want ons as sondige wesens sal nooit Sy genade verdien nie), maar Hy is steeds genadig teenoor ons. Dis wat genade is. Juis in ons donker dieptes kom ontmoet Hy ons.

Ek het ook geleer dat jy jou lewe lank leeg en onvervuld gaan bly op jou soeke na die wêreld se idee van perfeksie, sukses, roem en rykdom. Totdat jy by God stilword en besef dat alles oor Hom gaan. Want jy sien, sodra ons besef dat alles, absoluut alles, oor Hom gaan, gaan ons 180 grade wegdraai van ons soeke na wêreldse vervulling.

God se grootste wil vir ons in terme van vervulling, is dat ons eerstens en bo alles vir Hom moet ken. Hom moet najaag, moet volg, Sy Woord moet studeer en wysheid moet bekom om te gebruik tot Sy glorie. Dalk eers dan, na dit alles, sal ons gereed wees vir die volgende stap,  die volgende graad, die nuwe huis, ‘n ‘God-honoring’ huwelik, die verantwoordelikheid om kinders groot te maak na Sy wil. Ons sal dan meer gereed wees vir al die dinge, want eers DAN sal ons aan Hom die eer kan gee vir elke nuwe seëning in ons lewe, en nie vir onsself nie.

Eers dan sal ons besef, dat ons beste, geringste poging om byvoorbeeld op enige manier ‘n graad te kry en ‘n werk te hê, NET genade is van bo. En dat indien ons verhoog word in ons werk, of die voorreg kan geniet om meer geld te verdien, dit alles sal gebruik vir Sy koningkryk. Dan eers sal ons besef dat dit ons geensins die reg gee om ons nuutste ‘achievement’ op sosiale media uit te basuin of ons eie bleuel te blaas nie.

Alles vir Hom al kan niemand ons sukses sien nie. Alles vir Hom al prys niemand ons daarvoor nie. Alles vir Hom. Alles vir Hom. Alles vir Hom.

Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog.” – Jakobus 4:10

Ek kom steeds daagliks tot die besef dat indien ek nie na Hom alleenlik gaan vir Geestelike vervulling nie, ek altyd leeg en verlore sal bly in hierdie aardse wêreld.

Waar gaan ek heen?

Daar is net een van twee opsies.

Is ek oppad hemel toe?

||

It’s easy to confuse a lot of activity with a purposeful life. In other words, busyness is often our attempt to reassure ourselves that we are valuable. Our life can’t possibly be meaningless if we are busy, scheduled out, and in demand. We advertise our busyness across social media in the name of impression management—little daily performances and hidden theater behind our phones—a desperate attempt to feel loved.

In John 2:16 Jesus says, “For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world.” The reality is, our desperate seeking of approval for man will never offer us what we truly need—the soul-filling assurance that our Father loves us exactly how we are. Activity is fine as long as it’s driven by opportunity not insecurity. Stop working to be a bolder version of you and start being a better version of Christ.    – Dale Partridge

download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: