A moment

I wrote this poem for someone special I met in 2019. Sometimes God gives us a mate for life and sometimes, only for a while.

Love without Bounds

Not only on Valentines Day, but every day, I have to remind myself that my Christian advice, my loving correction to help others and my best attempts to 'do the right thing' in my pursuit of perfection will always fall short of selfless, Christ-like love. We are called, above all, to love souls well.

The good fight of Faith

When you gaze at the sun, it makes everything else dark. When you taste honey, everything else is bland. So, when your soul feeds on Jesus, it takes away the sweetness of fleshly pleasures.

The sister life

December, 2018. I often wonder what it must feel like not having a sister, or as for me, two sisters. I am the eldest of two sisters (and a twin brother) and I’ve learned a lot about the world by having them in my life. Research even shows there are many proven benefits to sisters... Continue Reading →

What are you dreaming about?

Some of us dream about having the so-called American Dream - maybe some of you are already living the A-Dream. Others may be dreaming about having the dream career and being on top of the ladder in the cooperative world. Maybe your dream is to have grandchildren, to see your own children prosper, to get... Continue Reading →

How blessed are you?

It is 18:00 on a Friday night and as I sometimes work on Saturdays, I try to drink in my last bit of ‘weekend’.  I am enjoying a cup a coffee with the scent of vanilla candles and my favorite gospel music in the background, as I admire my incredible sunset view outside my window.... Continue Reading →

Hoe mooi kan jou lewe lyk?

My guntelingliedjie is die van Elvis Blue, “Mooi”; ‘Hoe raak jy aan die slaap? Hoe begin jou dag? Open jy jou oë met 'n traan of met 'n lag?’ In die moeilikste en alleenste tye van my lewe het ek hierdie lied soggens oppad werk toe geluister, en sommige oggende steeds. || Hoe begin jou... Continue Reading →

Die son sal weer skyn

In watter seisoen van jou lewe is jy? Ons kan maklik so verstrik raak in die idee dat geloof net om “joy” gaan. Veral op geestelike tienerkampe word daar gewoonlik ‘n geestelike hoogtepunt bereik waar daar dan gedink word dat Christenskap net oor ewigdurende blydskap en vreugde en voorspoed gaan. Maar soos wat jy ouer... Continue Reading →

Tweeling

Ek het hierdie blog geskryf aan die begin van 2017, toe ek begin werk het. Wat 'n voorreg om sibbe te hê! || "Hoe voel dit om 'n tweeling te wees?" Dit is die vraag wat ons die meeste kry. Maar vir ons was dit ál wat ons nog ons hele lewe lank ken. Hoe... Continue Reading →

The World Out There

I wrote this letter to my sister on her 18th birthday. About the little I have learnt this far about life, love and God's underserving grace. || Dear Annie sis, I can't believe you are 18 already! You will always remain my little sister with the beautiful blonde hair that always hung in your face.... Continue Reading →

Eendag

Ek het in my derde jaar van universiteit hierdie blog geskryf op 'n rustige aand in my koshuiskamer. Ek is dankbaar vir die voorreg om te droom en die voorreg om 'n God van wonderwerke te dien. || 2015 Iemand het eendag gesê: Doen vandag dit wat jy eendag op jou sterfbed gaan wens jy... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑